Rävabacken

Aktivitetscenter

Nära omsorg i Sverige

Aktivitetscenter –
Möjligheternas Hus

Vi har stort fokus på en varierande och utvecklande daglig sysselsättning. Vårt fristående aktivitetscenter kallas för Möjligheternas Hus. Utifrån dina intressen, drömmar, önskemål och förutsättningar planerar vi, tillsammans med dig, för en givande och meningsfull dag. Vi arbetar utifrån fyra steg: Att pröva på, att bygga självförtroende, att våga utvecklas och steget ut.

Vi har en bred kompetens inom vår personalgrupp. Vi har bland annat pedagoger inom musik, teater, media och konst. Det finns också möjlighet för dig att vistas på en Grön Arenagård som ligger ca 2 mil från boendet. Där kan du få hjälpa till med allt som sker på en bondgård under ledning av en erfaren handledare. Du kan även få hjälp med studier inom olika ämnen eller följa olika kurser och workshops. Vill du pröva att ta steget ut så kan vi ordna praktikplatser på lokala företag. Vår jobbcoach finns till för att vägleda dig.

Vi tror att varje människa bär på drömmar. Vi finns där för att stödja våra boende till att skapa sig ett meningsfullt och utvecklande liv. 

Målgrupp: Psykiskt funktionshinder, psykosocial problematik, diagnoser inom autismspektrum och neuropsykiatri. Vi tar även emot boende inom ramen för LRV och LPT.

Vi har 15 platser i vår vackra herrgård som ligger i det natursköna samhället Rävemåla, cirka 2 mil från Tingsryd.

Vår APP

GladStart ledningssystem

Vi kan erbjuda våra placerare ständig uppföljning av ärenden genom vår Colix app där ni får tillgång till vårt kvalitetsledningssystem som vi kallar för GladStart.
Namnet symboliserar vår syn att ett strukturerat och enkelt ledningssystem är grunden för en väl fungerande verksamhet. Där både kund, medarbetare såväl som placerare ska kunna känna delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss! Vänliga hälsningar Rävabacken