Rävabacken

Redovisning

Nära omsorg i Sverige

Transparensredovisning

FÖRETAGET

Rävabacken tillhör bolaget Nära Omsorg i Sverige AB med adress

Kyrkogatan 9, 362 98 Älmeboda.

Ägare: Fredrik Persson och Maria Göthman

Organisationsnummer: 559274-4071

Styrelsen och ekonomi: Nära Omsorg i Sverige AB – Företagsinformation (allabolag.se)

BASFAKTA

Rävabacken riktar sig mot personer från 21 – 65 år med bland annat psykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik, diagnoser inom autismspektrum och neurospykiatri.

Rävabacken boende med särskild service enligt SoL 7.1.2 har tillstånd från IVO.

Verksamheten bedrivs i en stor herrgårdsliknande byggnad och ett separat aktivitetscenter. Huvudbyggnaden innehåller 15 lägenheter, sjuksköterskaexpedition, kontor, allmänna utrymmen, personalutrymmen, storkök och matsal. Aktivitetscenter består av flera olika rum, kök, hygienutrymmen, allrum, musikstudio, gym, internetcafé med mera. Båda byggnader är handikappanpassade.

KVALITET

Vi bedriver ett aktivt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 där delaktighet står i fokus. Vårt kvalitetsledningssystem GladStart ligger på en användarvänlig app (Nära Omsorg-appen), lättillgänglig för personal, boende och placerare. Ledningssystemet utvärderas och uppdateras kontinuerligt av alla medarbetare under ledning av företagets kvalitetsansvarig.

MEDARBETARE

Inom verksamheten finns bland annat en verksamhetsansvarig, kvalitetsansvarig, sjuksköterska, gruppchef, undersköterskor, mentalskötare, socialpedagog, musik-/teater-/konstpedagoger.

Vi har även tillgång till psykolog och psykiater som kan göra psykiatriska och psykologiska utredningar.

Vi har specialkompetens inom bland annat kriminalvård, diagnoser inom autismspektrum, psykiatri, ADL, ESL, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, stresshantering,  missbruk, motiverande samtal.

Vi har en grundbemanning på 3 personal dag/kväll, 1 i aktivitetshuset och 2 vaken natt. Ledningspersonal och sjuksköterska finns på plats dagtid och är även nåbara övriga tider på dygnet.

Vår APP

GladStart ledningssystem

Vi kan erbjuda våra placerare ständig uppföljning av ärenden genom vår Nära Omsorg-app där ni får tillgång till vårt kvalitetsledningssystem som vi kallar för GladStart.
Namnet symboliserar vår syn att ett strukturerat och enkelt ledningssystem är grunden för en väl fungerande verksamhet. Där både kund, medarbetare såväl som placerare ska kunna känna delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss! Vänliga hälsningar Rävabacken