Rävabacken

Om oss

Nära omsorg i Sverige

Om oss

Rävabacken tillhör det lilla familjära bolaget Nära Omsorg i Sverige AB. Bolaget ägs av Fredrik Persson och verksamhetsansvarig Maria Göthman. Tillsammans med kvalitetsansvarig Tineke van der Hoek Karlsson ingår de även i styrelsen. Rävabacken startade sommaren 2022.

Maria och Tineke har båda arbetat mer än 30 år inom vård och omsorg. De har lång erfarenhet av såväl SoL- som LSS-verksamheter. Tillsammans har de länge haft en vision att starta ett eget boende med en varierad daglig sysselsättning där den boende är i centrum. Inom personalgruppen finns en bred kompetens och erfarenhet för att kunna ta emot människor med en komplex och omfattande problematik.

Vi använder oss av ett rehabiliterande förhållningssätt vilket kort innebär att vi gör saker tillsammans med dig och inte åt dig. Du är delaktigt i allt det du gör så att du kan få ett så självständigt liv som möjligt.

Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och vid behov även av tydliggörande pedagogik. Vi har utbildning inom och erfarenhet av kriminalvård, riskbruk, missbruk och beroende, motiverande samtal med mera.

Vi har tillgång till psykiater och psykolog som kan göra psykiatriska och psykologiska utredningar. 

Vi har, förutom svenska, även språkkunskaper inom engelska, nederländska, bosniska, kroatiska och serbiska.

Hur gör du om du vill bo hos oss?
För att bo hos oss behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Kontakta en biståndshandläggare eller socialsekreterare i din kommun. Handläggaren i din kommun kommer då tillsammans med dig att utreda ditt behov av stöd. Du får hjälp att göra en ansökan och beslut kan bevilja inom ramen för socialtjänstlagen (SoL). Kontakta oss om du vill veta mer.

Vi tror att varje människa bär på drömmar. Vi finns där för att stödja våra boende till att skapa sig ett meningsfullt och utvecklande liv.

Målgrupp: Psykiatriska funktionsnedsättningar, psykosocial problematik, diagnoser inom autismspektrum och neuropsykiatri. Vi tar även emot boende inom ramen för LRV och LPT.

Vi har 15 platser i vår vackra herrgård som ligger i det natursköna samhället Rävemåla, cirka 2 mil från Tingsryd.

Vår APP

GladStart ledningssystem

Vi kan erbjuda våra placerare ständig uppföljning av ärenden genom vår Colix app där ni får tillgång till vårt kvalitetsledningssystem som vi kallar för GladStart.
Namnet symboliserar vår syn att ett strukturerat och enkelt ledningssystem är grunden för en väl fungerande verksamhet. Där både kund, medarbetare såväl som placerare ska kunna känna delaktighet och inflytande.

Vill du veta mer är du välkommen att 
kontakta oss! Vänliga hälsningar Rävabacken